Gods oud en nieuw

Het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden - 2 Korinthe 5:17

Geschreven door:

Ds. A.T. van Blijderveen.

Veenendaal

Zwart op wit

Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van Zijn Naam - 1 Joh. 2: 12

Geschreven door:

Ds. A.T. van Blijderveen.

Veenendaal

Voorbede en versterking

​​​​Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders ...

Geschreven door:

Ds. A.T. van Blijderveen.

Veenendaal

De nachtwacht

Ook voor ons klinkt het: "U is heden geboren de Zaligmaker."

Geschreven door:

.

Van vreemdeling af

Een bekend gedicht

Geschreven door:

Robert Murray MacCheyne

Schotland

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

ONTMOETINGSHUIS

Spiesheem 54
Veenendaal
Route berekenen

Vredeskerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: