Gods oud en nieuw

... Het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden - 2 Korinthe 5:17

Lezen 2 Korinthe 5:11-21

Een nieuw jaar breekt bijna aan. Tenminste zo zeggen we dat. Het jaartal is nieuw maar wat is er verder voor nieuws aan? Het zogenaamd nieuwe jaar is in een ommezien weer oud en voorbij. Zo was dat met 2018 toch ook? De nieuwe dingen die wij mensen produceren zijn ook zo weer verouderd en beschadigd. Bijvoorbeeld de nieuwe vloerbedekking, de nieuwe auto of de nieuwe mobiel.

Dit net aangebroken “nieuwe jaar” wordt pas echt nieuw en vernieuwend als wij mensen op een nieuwe manier gaan leven. Het wordt pas echt een gelukkig en gezegend nieuwjaar als ons hart vernieuwd wordt. Dat kunnen wij zelf niet. Daarvoor hebben we God nodig. Hij wil door Zijn genade en liefde ons leven vernieuwen. Zo dat er geen veroudering en slijtage optreedt, maar we blijvend en echt nieuw zijn.  

Misschien ervaren we dit niet zo in onszelf en de wereld rondom. Zelfs niet in de gemeente van Christus. Wat is er nog veel oude mens, oude streken, oude pijn, oude zonden, oude verdeeldheid. En toch is dat het evangelie dat ons wordt verkondigd: God schept iets nieuws, Hij is een God die mensenlevens totaal vernieuwt! Daar is Hij mee begonnen in de geboorte van Jezus. Daarom begint onze jaartelling bij kerst! Een vernieuwd leven is een werkelijkheid voor ieder die bij de Here Jezus schuilt en gelooft in Zijn vleeswording en volbrachte werk. Een geloofsrealiteit die helemaal hangt aan wat Christus heeft gedaan voor ons. Zo staat het ook in vers 18: “En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus.”

Zo geeft God ons nieuwe grond onder de voeten. Hij heeft ons als gelovigen overgeplant in de nieuwe schepping. Dit werk van God is volmaakt en af. Het ligt klaar om geloofd en genoten te worden. Tegelijk brengt God dan ook een proces van vernieuwing in ons leven op gang. Paulus schrijft daarover in 2 Korinthe 4: 16 “de innerlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd.” In de dagelijkse omgang met de Here Jezus doet Hij zijn vernieuwende werk in ons denken, ons doen en ons gevoelsleven. Onderhouden we die verborgen omgang? Bidden we om Gods vernieuwende werk in ons en hen die bij ons horen?

ZIE! Zie, het is alles nieuw geworden. Dat God een mens vernieuwt, dat is te zien hoor! Dan leef je niet op de oude voet voort. Dan word je veranderd naar het beeld van de nieuwe mens, Jezus Christus. Laten we dan wel belijden en afleggen wat er nog aan oude, zondige dingen in ons leven is. Zie! Geloof het nou maar. Dat geeft zekerheid en vertrouwen in het zogenaamd nieuwe jaar. “Daarom, als iemand in Christus is, is hij of zij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.” Laten we dat in 2019 vieren, daaruit leven, daarvan zingen en getuigen. 

Naar overzicht

Geplaatst door:

Ds. A.T. van Blijderveen.

Datum:

12 januari 2019

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: