Van vreemdeling af

... Een bekend gedicht

Eens was ik een vreemd'ling voor God en mijn hart;

'k Gevoelde geen schuld en ik kende geen smart

Ik vroeg niet "Mijn ziele doorziet gij uw lot?

Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?"

Nu reis ik getroost onder 't heiligend kruis,

Naar 't erfgoed daar boven, in 't Vaderlijk Huis,

Mijn Jezus geleidt mij door d' aardse woestijn,

"Gestorven voor mij!" zal mijn zwanenzang zijn!

Naar overzicht

Geplaatst door:

Robert Murray MacCheyne

Datum:

15 mei 2017

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: