Zwart op wit

... Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van Zijn Naam - 1 Joh. 2: 12

Mag ik het zwart op wit? Als je zeker wilt zijn, dan vraag je het op schrift, dat heeft kracht. Zwart op wit, daar kun je van op aan! Meerderen hebben me gevraagd: hoe kun je nou weten dat je vergeving hebt ontvangen? Is het een gevoel? Wanneer, hoe? De apostel Johannes helpt hier: hij schrijft! Uw zonden zijn u vergeven! Ik schrijf het jullie, dan heb je het zwart op wit. Dan kun je het zeker weten. Zo zeker als je leest.

Ja, natuurlijk moet je dan wel eerst je zonden belijden, zie 1 Johannes 1:8 en 9. Onze zonden concreet erkennen. Je bekeren, met een ernstig voornemen voortaan in gehoorzaamheid en dankbaarheid te leven voor de Here. Maar dan mag je ook vast vertrouwen dat je zonden vergeven zijn! Nee, de zekerheid van vergeving berust niet op ons gebed of onze zondenbelijdenis, ons schuldbewustzijn of iets van ons. Johannes zegt duidelijk: onze zonden  vergeven zijn omwille van Zijn Naam. Zijn Naam is Jeshua, Jezus: Hij zal zijn volk redden van hun zonden. Die Naam is een betrouwbare belofte van God Zelf. Daarom mogen we geloven dat de zonden ons vergeven zijn! In Jezus’ Naam: ga heen in vrede, in vrijheid, ga heen en zondig niet weer!

Nu hebben we het zwart op wit, je mag de Here op Zijn woord geloven. Er staat geschreven! En daarmee kun je de duivel en de twijfels wegjagen. Als gezondene, als apostel zegt Johannes namens God aan de gemeente: Ik schrijf u want de zonden zijn u vergeven. Daarmee kunnen we ook elkaar bemoedigen, elkaar verwijzen naar Gods eigen woord. Dat geeft houvast. Dat is betrouwbaar.  

Zwart op wit. Alsof het nog niet genoeg is: ook nog bij elke viering van het Heilig Avondmaal: Rood op wit. Wijn en Brood. We mogen het dan voor onze ogen zien en proeven. Dat voorrecht hebben we zondag over een week. Zo zeker als je het brood proeft en ziet, zo zeker is Gods liefde ook voor jou. Zo zeker als u de wijn ruikt en ziet, zo zeker is Zijn vergeving voor u. Ook al heb we veel en vaak en zwaar gezondigd, er is vergeving. Dat wordt ons verzekerd. De zonden zijn u vergeven om het volmaakte offer van Christus, omwille van Zijn kostbare bloed. Dat bedekt de schuld voor altijd: uw zonden zijn u vergeven. Bij de Here Jezus is alles te vinden wat we nodig hebben om behouden te zijn.

Zwart op wit, rood op wit.

  

Ik heb slechts één houvast in leven en in dood:

Mijn trouwe Heiland die Zijn kostbaar bloed vergoot,

Heeft heel de prijs betaald voor al mijn schuld en zonden.

Hij heeft mij vrijgekocht, uit satans strik ontbonden;

Ik heb de zeggenschap over mijzelf verloren,

Met lichaam en met ziel mag ik Hem toebehoren.

Weerklank 366:1

Naar overzicht

Geplaatst door:

Ds. A.T. van Blijderveen.

Datum:

12 januari 2019

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: