Gebedsteam

Betrokkenheid en omzien naar elkaar zijn belangrijke kenmerken van onze wijkgemeente. Dit is niet alleen goed in de dagelijkse contacten, maar ook d.m.v. gebed. God heeft ons aan elkaar gegeven om moeiten en vreugden samen voor Zijn troon te brengen. 

Na iedere morgendienst is er 1 team (en een reserveteam) aanwezig in de kerkzaal. Het is fijn als u/jij terecht kunt bij personen die naar uw/jouw verhaal luisteren en daarvoor met u/jou bidden of danken. De ervaring leert dat dit zeer opbouwend en bemoedigend kan zijn! 

Maak er gebruik van!

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

ONTMOETINGSHUIS

Spiesheem 54
Veenendaal
Route berekenen

Vredeskerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: