Geschiedenis

Toen duidelijk werd dat er in Veenendaal ten oosten van de Polderweg een grote nieuwbouwwijk zou verrijzen, heeft de Hervormde gemeente meteen actie ondernomen om ook in deze nieuwbouw present te zijn.

In februari 1999 benoemt de Centrale Kerkenraad de Commissie Gemeente-opbouw Veenendaal-Oost. De commissie krijgt onder anderen opdracht om randvoorwaarden op te stellen om gemeenteopbouw zo snel en adequaat mogelijk te realiseren. In augustus 2000 komt de commissie met haar adviezen.

De Centrale Kerkenraad volgt de aanbevelingen van deze commissie en benoemt de Commissie Nieuwbouw Veenendaal-Oost (CNVO). De commissie heeft samen met de per 1 februari 2005 aangestelde opbouwwerker kand. J.K.M. Gerling de opstart van kerkelijke activiteiten in de nieuwbouw ge├»nitieerd en geco├Ârdineerd.

Belangrijk is het begin van kerkdiensten in de wijk, per 2 oktober 2005. Eerst alleen morgendiensten en vanaf Pasen 2007 ook middagdiensten. In haar vergadering van maart 2007 besluit de Algemene Kerkenraad tot het op termijn stichten van een eigen wijkgemeente in de nieuwste nieuwbouw van Veenendaal, tot het opstarten van een procedure tot het komen tot een predikantsplaats met een 2/3e omvang voor de nieuwbouw, en tot het instellen van een kerkenraadscommissie.

Op 8 juli 2007 wordt de kerkenraadscommissie Dragonder-Oost/Veenendaal-Oost bevestigd. Deze commissie valt onder de verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad, maar doet, in het proces van het groeien naar een eigen wijkgemeente, het werk van een wijkkerkenraad. 

Op 18 november 2007 wordt kandidaat Gerling tot predikant voor Dragonder-Oost/Veenendaal-Oost bevestigd. Inmiddels is er in de wijk al veel gerealiseerd. Naast de zondagse erediensten fuctioneert het pastoraat in het bezoekwerk van de predikant, de overige ambtsdragers en de HVD. Er is een Bijbelkring en een kring voor jong-volwassenen en op de laatste zondag van de maand wordt er een gebedsuur gehouden.

Veel aandacht is er voor het jeugdwerk. Al gedurende 4 jaar kunnen ook in Dragonder-Oost kinderen aan de Bijbelweek meedoen. Hier is relatief grote belangstelling voor. Daarnaast draaien er twee jeugclubs en er is de Kom-aan-boordclub met een missionaire spits naar de hele wijk. Er draait een Alphacursus en een aantal mensen volgt belijdeniscatechese.

Ook is er nog een groot aantal gemeenteleden als vrijwilliger actief in o.a. het kosterschap, de kinderoppas, de welkomstcommissie voor de zondagse erediensten, de organisatie uitdeling welkomstpakketten, het klaarzetten van het kerkmeubilair, het koffieschenken na de diensten, de verjaardagszakjes, de BHV en de maandelijkse nieuwsbrief. We zijn dankbaar dat er al zoveel kerkelijk werk gebeurt in de nieuwbouw.

Op zondag 21 september 2014 wordt de eerste kerkdienst gehouden in het Ontmoetingshuis aan de Spiesheem in Veenendaal-Oost. Na bijna 10 jaar 't Speelkwartier' ontmoeten we elkaar op die plek als gemeente van Christus, op zondag en doordeweek. 

Op 1 februari 2015 heeft ds. J.K.M. Gerling afscheid genomen van onze gemeente in verband met vertrek naar Wapenveld.

Op 22 mei 2016 is ds. A.T. van Blijderveen aan onze wijkgemeente als predikant verbonden en op 31 december 2023 heeft ds. A.T. van Blijderveen afscheid genomen van onze gemeente in verband met vertrek naar de gemeente in Nieuwpoort. 

We zien de trouw en de zegen van de Heere, Die doorgaat met het bouwen van Zijn gemeente, ook in onze wijk!

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

ONTMOETINGSHUIS

Spiesheem 54
Veenendaal
Route berekenen

Vredeskerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: