De kerkenraad

De kerkenraad van Veenendaal-Oost bestaat uit de volgende personen:

Predikant
Vacant

Consulent
ds. M.W. Westerink
Veenendaal
dswesterink@gmail.com

Voorzitter kerkenraad
G. (Gerbrand) van de Beek
g.vandebeek@kerkinoost.nl

Ouderlingen met bepaalde opdracht               

Scriba
A. (Arjan) van Beek
06-46637339
scriba@kerkinoost.nl

Jeugdouderling
F. (Florian) Chassignolle
f.chassignolle@kerkinoost.nl 

Gemeente opbouw / evangelisatie
Vacature
Voor vragen rondom pastoraat neem contact op met predikant of scriba (zie hierboven)

Wijkouderlingen

Sectie 1: Dragonder-Oost Noord
G.D.P. (Gerben) van Stigt 
gvstigt@kerkinoost.nl

Sectie 2: Dragonder-Oost Zuid en Sectie 6: Veenendaal Oost-C
K.M.P. (Karel) Brak
k.brak@kerkinoost.nl

Sectie 3: Veenendaal Oost-A
L. (Leon) Bos
06-47124218
l.bos@kerkinoost.nl

Sectie 4: Buitengebied
H. (Henk) van de Pol
h.vandepol@kerkinoost.nl

Sectie 5: Veenendaal Oost-B
C. (Constant) van den Heuvel
06-49496835
cdvandenheuvel@kerkinoost.nl 

Sectie 6: Veenendaal Oost-C
J.H. (Hans) Kok
06-43752310
h.kok@kerkinoost.nl

Diakenen

Jeugddiaken & Sectie 1: Dragonder Oost-Noord en sectie 6: Veenendaal Oost-C
G.A. (Gerard) Landwaart
g.landwaart@kerkinoost.nl

Sectie 2: Dragonder-Oost Zuid
J. (Jan) Heijkamp
j.heijkamp@kerkinoost.nl

Sectie 3: Veenendaal Oost-A
A. (Arend) Klinkhamer
a.klinkhamer@kerkinoost.nl

Sectie 4 en 5: Buitengebied en Veenendaal Oost-B
M. (Martijn) Aangeenbrug
m.aangeenbrug@kerkinoost.nl

Ouderling kerkrentmeesters

B.M. (Bas) Berbee
b.berbee@kerkinoost.nl

J. (Joost) Abrahamse
j.abrahamse@kerkinoost.nl

G. (Gerald) Willemsen
g.willemsen@kerkinoost.nl

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

ONTMOETINGSHUIS

Spiesheem 54
Veenendaal
Route berekenen

Vredeskerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: