Hervormde Vrouwen Dienst

Binnen onze wijkgemeente zijn een aantal dames actief binnen de HVD. De term HVD staat voor Hervormde Vrouwen Dienst. Op dit moment bestaat de HVD uit 16 vrouwen.  Met elkaar vormen zij een aantal teams, die gekoppeld zijn aan de secties in de wijk.

Wat doet de HVD?
De dames van het HVD team bezoeken mensen die nieuw zijn komen wonen in de wijk Veenendaal-Oost en ingeschreven staan bij het kerkelijk bureau.  Ook bezoeken zij nieuw ingekomen leden die buiten de wijk wonen. Naast nieuw ingekomen leden bezoeken enkele HVD dames de senioren (75-plussers van de gemeente).

Daarnaast valt ook het ouderenwerk, geboorte- en ziekenbezoek onder deze taak en wordt er door de HVD aandacht geschonken aan huwelijksjubilea. Ieder team is gekoppeld aan een sectie en een wijk ouderling/bezoekbroeder.

De HVD levert eveneens een bijdrage aan de kerstgroet voor ouderen en het verzorgen van een kerstattentie voor bewoners van 'De Ster'. Hier wonen mensen met een verstandelijke beperking.

Adrie Schinkel, Jenny Olivier, en Elly van den Perk hebben als taak het bezoeken van de senioren in onze gemeente. Er wordt een bezoekje gebracht met verjaardagen, bij ziekte, ziekenhuisopname of jubilea. Met kerst verzorgen zij de kerstgroet.

Jenny Olivier en Bertha Bouwman bezoeken de leden die geperforeerd zijn. Zij verzorgen tevens de kerstattenties voor de bewoners van ‘De Ster’. 

Sectie 1: (Dragonder Oost Noord), Linda Moreé en Charissa van Garderen.

Sectie 2: (Dragonder Oost Zuid), Judith Diepeveen en Diana van de Heuvel.

Sectie 3: (Oost A, hemen en erven), Monique van Dijk en Henrieke Reuvers.

Sectie 4: (Buitengebied), Alicia Chassignolle en Lotte Terlouw.

Sectie 5: (Oost B, de straten, deel buitengebied, en enkele straten eilanden), Alicia Chassignolle en Lotte Terlouw.

Sectie 6: (Oost C, de hoven en deel van de eilanden), Ria Bakker en Oxana Brak.

Sectie 7: (Nieuwe sectie), Nicolette van Essen.

Voorkeursleden Jenny Olivier en Bertha Bouman

Bertha Bouwman coördineert de werkzaamheden en doet de administratie. Zij kan inloggen op LRP (landelijk systeem) en geeft door welke adressen in aanmerking komen voor bezoek.

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

ONTMOETINGSHUIS

Spiesheem 54
Veenendaal
Route berekenen

Vredeskerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: