Hervormde Vrouwen Dienst

Binnen onze wijkgemeente zijn een aantal dames actief binnen de HVD. De term HVD staat voor Hervormde Vrouwen Dienst. Op dit moment bestaat de HVD uit 10 vrouwen.  Met elkaar vormen zij een aantal teams, die elk een specifieke wijk of taak op zich hebben genomen.

Wat doet de HVD?
De dames van het HVD team bezoeken mensen die nieuw zijn komen wonen in de wijk Veenendaal-Oost en ingeschreven staan bij het kerkelijk bureau.  Ook bezoeken zij nieuw ingekomen leden die buiten de wijk wonen. Naast nieuw ingekomen leden bezoeken enkele HVD dames de senioren (70-plussers van de gemeente).

Daarnaast valt ook het ouderenwerk, geboorte- en ziekenbezoek onder deze taak en wordt er door de HVD aandacht geschonken aan huwelijksjubilea. Voor dit bezoekwerk is ieder team gekoppeld aan een sectie en een bezoekbroeder.

De HVD levert eveneens een bijdrage aan de kerstgroet voor ouderen en het verzorgen van een kerstattentie voor bewoners van 'De Ster'. Hier wonen mensen met een verstandelijke beperking.

Adrie Schinkel, Jenny Olivier, en Elly van den Perk hebben als taak het bezoeken van de senioren (70+ -ers) in onze gemeente. Er wordt een bezoekje gebracht met verjaardagen, bij ziekte, ziekenhuisopname of jubilea. Daarnaast wordt ook het magazine ‘Het Lichtspoor’ met enige regelmaat afgegeven aan de deur. Met kerst verzorgen zij de kerstgroet.

Bep Henken verzorgt het bezoekwerk voor senioren in het buitengebied.

Jacolien Bos en Janine de Sterke hebben de ’Erven’ en de ’Straten’ in Veenendaal - Oost onder hun hoede.

Barbara van Nieuw-Amerongen en Monique van Dijk: ’de Hoven'en een gedeelte ‘Dragonder Oost‘.

Janet Droogendijk en Rosanne van den Brink: de ‘Hemen’ en het buitengebied.

Jenny Olivier en Bertha Bouwman bezoeken de leden die geperforeerd zijn. Zij verzorgen tevens de kerstattenties voor de bewoners van ‘De Ster’. 

Bertha Bouwman vervult verder een administratieve rol en stuurt de teams aan. Zij kan inloggen op het LPR (landelijk systeem) en geeft door welke adressen in aanmerking komen voor bezoek. 

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

ONTMOETINGSHUIS

Spiesheem 54
Veenendaal
Route berekenen

Vredeskerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: