Vertrouwenspersonen

Beste gemeenteleden,

 

Het lijkt zo vanzelfsprekend: in de kerk voel je je veilig en de kerk is een veilige plek voor iedereen. De kerk hoort een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties komt (seksueel) misbruik voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Als er iets gezegd is, waar je je niet oké bij voelde, of als een ander je aanraakt op een manier die je niet prettig vindt.

 

Samen met de PKN en onze wijkkerkenraad is het onze missie dat onze gemeente Veenendaal-Oost ook voor u, ook voor jou een veilige kerk is.

Wij zijn Bram van Grasstek, Margreet van den Heuvel, René van Manen en Rianne Cornelisse. Wij zijn door de kerkenraad aangesteld als intern vertrouwenspersoon binnen onze gemeente, sinds november 2021 ook gecertificeerd.

Wij werken, zo nodig, onder supervisie van Meldpunt Misbruik - seksueel misbruik in kerkelijke relaties (www.meldpuntmisbruik.nl).

 

Mochten er nu dingen gebeuren of zijn gebeurd, waar jij je niet goed bij voelt.

Of waar u zich misschien zelfs voor schaamt of waarbij u/jij niet weet hoe u/jij met de situatie verder moet, dan kun je dit delen met de vertrouwenspersonen.

 

Voor de kinderen en jongeren in de gemeente zijn René van Manen en Rianne Cornelisse beschikbaar. Bij hen kun je terecht als je een vervelende ervaring wilt delen en je niet meer weet hoe je de situatie voor jou kunt veranderen of hoe je er verder mee moet.

Je kunt hiervoor altijd bij Rianne en René terecht via: vertrouwenspersoonjeugd@kerkinoost.nl.

 

Bram van Grasstek en Margreet van den Heuvel zijn als intern vertrouwenspersoon beschikbaar voor alle volwassenen in onze gemeente.

U kunt hen voor het eerste contact benaderen per mail: vertrouwenspersoon@kerkinoost.nl.

 

In vertrouwelijk contact willen we met u/jou kijken naar een manier om de situatie te verbeteren.

 

Met vriendelijke groet,
Rianne, René, Bram en Margreet

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

ONTMOETINGSHUIS

Spiesheem 54
Veenendaal
Route berekenen

Vredeskerk Veenendaal
 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: